WLTP - AutoDisk

WLTP

WLTP

Sinds 1 juli 2020 is ook voor Nederland het naleven van de wettelijk verplichte WLTP meetmethodiek een feit. Mede om de dataverwerking hiervan mogelijk te kunnen maken heeft AutoDisk de WLTP Connector ontwikkeld en in Autogegevens PLUS geïntegreerd.

WLTP Connector

Indien de juiste data beschikbaar is, kunt u bij het configureren en calculeren van een auto dankzij de WLTP Connector hiermee de CO2 uitstoot van de samengestelde auto bepalen. Iedere optie of combinatie van opties heeft invloed op de CO2 en deze zijn uitsluitend op te halen bij de fabrikant of uit onze database.

De techniek om dit mogelijk te maken is in nauwe samenwerking met de diverse autofabrikanten nieuw ontwikkeld en complex. De structuur om de WLTP data te kunnen ontsluiten is daarentegen vrij simpel. Van auto’s met het kenmerk WLTP wordt gecontroleerd of deze opgevraagd dienen te worden bij de fabrikant (call). Zo niet, dan worden de waarden opgehaald uit onze database. Zo ja dan doen we een call bij de fabrikant en vragen we de CO2 uitstoot voor u op, zodat vervolgens de bijbehorende BPM berekend kan worden. Indien er enige twijfels bestaan omtrent de waarden dan zullen wij dit in ons software vermelden.

Middels de AutoDisk WLTP Connector in Autogegevens PLUS beschikt u direct over de juiste autoprijzen.