Private Lease - AutoDisk

Private Lease

Een dynamische markt…

Private Lease, of anders gezegd Privélease is booming en boort een volledig nieuwe markt aan voor leasemaatschappijen enerzijds en autobedrijven anderzijds. Voor leasemaatschappijen is het geen probleem om de verwerking van Private Lease te verzorgen in de backoffice systemen. Voor autobedrijven ligt dat wat anders. Die hebben immers niet de beschikking over de juiste tooling om Private Lease te beheren. Daarvoor is een aansluiting met een overkoepelende organisatie noodzakelijk.

…vraagt om dynamische beprijzing

Generiek berekenen: (alle auto’s) die configureerbaar zijn via een geautomatiseerde berekening

Actiematig berekenen: Een beperkte set auto’s met actietarieven die geautomatiseerd berekend worden via de AutoDisk Leaseprijs manager

Aanbiedingen maken en beheren voor Online Private Lease aanbod is een forse klus. Hele marketing afdelingen zijn hier dagelijks druk mee. Gelukkig kunnen wij zorgen voor uitstekende systemen die dit  eenvoudiger maken. De AutoDisk Leaseprijs manager is er daar één van.

Complete ontzorging, razendsnel beheer

Snel en makkelijke leaseauto samenstellen en maandbedrag berekenen

Eigen website professioneel gevoed vanuit API

Vragen over deze module?

We hebben zeer goede systemen om de (privé) lease tarieven geautomatiseerd te berekenen. Inclusief autogegevens, foto’s, opties en kleuren.