Restwaarde - AutoDisk

Restwaarde

De behoefte groeit

Het professioneel beheren en analyseren van restwaarden is voor wagenparkbeheer een belangrijk component. De behoefte aan harde cijfers en feitelijke informatie groeit. Steeds meer bedrijven willen weten hoe ze op restwaardegebied presteren. Grote schommelingen in restwaarden zijn bovendien een groot financieel risico. Tegenwoordig moeten bedrijven die extern worden gefinancierd steeds beter verantwoorden wat ze doen en daarmee neemt de behoefte aan uitgebreide restwaarde informatie toe.

Historische restwaarde courantheid merk

Historische restwaarde courantheid model

De levencyclusfase van de auto

Mate van afhankelijkheid van de levenscyclus

CO2 uitstoot

Restwaardematrix

Bepaald aan de hand van indicatoren

AutoDisk Restwaarde is een zeer secuur restwaardebepalingssysteem dat een goede inschatting maakt van de actuele en toekomstige restwaarde. Deze restwaarde wordt, behalve door de marktkennis van AutoDisk, gegenereerd door het meten van een aantal belangrijke indicatoren:

Wij hebben tevens inzicht in restwaarde methodieken van derden en er worden periodiek benchmarks gedaan voor een objectieve norm. De methode genereert een uitstekend restwaarde voorstel door vanuit verschillende perspectieven te kijken naar de restwaardeprestaties van uw wagenpark.

De autodisk restwaarde module

De behoefte aan uitgebreide restwaardemanagement neemt toe. Niet alleen grote, maar ook kleinere bedrijven kunnen hun voordeel doen met AutoDisk Restwaarde. Meer hiervan weten?