Nissan en Renault - AutoDisk
07-02-2023

Nissan en Renault

De alliantie bestaat al een kwart eeuw en leidde tot een uitruil van technieken en andere aspecten waarmee enorme kostenbesparingen zijn verwezenlijkt. Zo hebben de Micra en Clio onderhuids veel gemeen.

De laatste jaren kenmerkten zich door scheve machtsverhoudingen en verschillen van inzicht. Nu is besloten dat beide bedrijven een gelijk aandeel van vijftien procent in elkaar zullen hebben, waar dat van Renault voorheen bijna driemaal zo groot was.