Autotelex functionaliteiten uitgebreid - AutoDisk
04-07-2024

Autotelex functionaliteiten uitgebreid

live API call & calculeren tot 144 maanden

Al sinds de koppeling naar de Autotelex restwaarden in AutoDisk beschikbaar is gekomen, zijn er tientallen leasemaatschappijen die hier dagelijks gebruik van maken bij het calculeren.
 
Naast de beschikbaarheid van restwaarden voor grijs kenteken, leidt de samenwerking met Autotelex inmiddels tot meer uitbreidingen. Zo kan er bij een eventuele tussentijdse aanpassing van het contract (hercalculatie) gekozen worden om direct met een ‘live call’ de actuele toekomstige restwaarden op te vragen. De mogelijkheid bestaat uiteraard dat deze afwijkt van de oorspronkelijke grids die zijn opgevraagd bij inzet van het contract. Deze nieuwe functionaliteit wordt achteraf per call afgerekend.

Er staan meer mooie ontwikkelingen op de rol. Binnenkort is het ook mogelijk om met een looptijd tot 144 maanden te kunnen calculeren. Een veelgehoorde wens om bijvoorbeeld BEVs met lage km standen en grijs kentekens met langere looptijden te kunnen calculeren. Deze uitbreiding is onderdeel van de bestaande koppeling en het abonnement op de Autotelex restwaarden.