Met de komst van de nieuwe Insignia presenteert Opel ook haar vernieuwde logo.
Dat bestaat als vanouds uit een bliksemschicht in een cirkel. Het Duitse woord daarvoor is Blitz, welke naam Opel gebruikte voor een kleine vrachtauto en later een bestalauto. De bliksemschicht in het logo staat symbool voor energie.
Foto